Pip là gì? Bật mí cách tính giá trị của Pip trong giao dịch Forex

Pip được viết tắt từ “phần trăm tính bằng điểm”. Một pip có thể đo [...]

Lưu trữ Pip là gì? - Tạp Chí Tiền Điện Tử